Direkt Hjälp Från Hjärta Till Hjärta
 
Gatubarnen Ge en gåva Kontakt
Index

Ge en gåva

 

 

Rädda gatubarnens framtid!

 

MÅNADSGIVARE               ENGÅNGSGÅVA               FÖRETAGARE

För långsiktiga projekt       Stöd dessa barn               I stället för att

behövs långsiktiga              genom engångsgåvor      kasta gamla

tillgångar - därför kan         de behövande                  datorer, möbler, Månadsgivare göra             all hjälp de kan få!           verktyg m.m. låt

mycket gott!                                                                dem komma till

                                                                                     nytta för de

                                                                                     behövande

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Bankgiro

 

278-0591

 

 

Konto

 

Clearingnr: 8214-9         

Kontonr: 904 897 354-0